تاریخچه چوی لی فوت

 

 

هنر ترکیبی رزمی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای به نام (چان هونگ) بنیانگذاری شد. این روش پدیده ای ترکیبی از فنون

مختلف شاگردان راهب تامو بوده است. بطوریکه ضربات سرعتیو بلند پا با ضربات انفجاری دست همراه با فنون درگیریهای نزدیک

و هنر سلاحهای مخوف و به کارگیری نیروهای درونی اساس این هنر رزمی می باشد.

نام این رزم به لحاظ احترام و تواضعی که در فلسفه بنیادین این هنر است از نام سه استاد چان هونگ – بنیانگذار آن – نشات می گیرد:

چوی از نام استاد چوی فوک – لی از نام استاد لی یاووسان و فوت از نام بودا که روش اصلی هنر رزمی چوی لی فوت یعنی روش مبارزه

به وسیله نیروهای درونی است رئیس فدراسیون جهانی چوی لی فوت استاد بزرگ پرفسور داک فی وونگ می باشد که دارای تحصیلات

آکادمیک در رشته دکترای طب سوزنی است. او نسل ششم چوی لی فوت و نسل پنجم تای چی واز اساتید مسلم چی کنگ و نیروی

درونی است و یکی از ده نفر برترین های رزمی جهان منتخب رزمی کاران حرفه ای در سال (۲۰۰۴) در سطح دنیا میباشند که استاد

علی دانش سالها است افتخار شاگردی مستقیم ایشان را دارد.

 

 

 

 

چان هونگ

بنیانگذار چوی لی فوت

از اساتید متبحر زمان خود در فنون رزمی بوده است.هنگامیکه هنرجوی استاد (چن یوئن وو) می شود با اینکه سالها وقت صرف

یادگیری مبارزات واقعی و هنر رزمی کرده بود دراولین برخورد خود از استاد (چن یوئن وو) شکست می خورد. چان سه سال طول

می کشد تا تمام فنون (چن یوئن وو)یعنی ضربات مشت های انفجاری به نام مشتهای معبد را یاد بگیرد و در یک مبارزه ودرگیری

یک ساعته از استاد خود پیشی بگیرد. پس از آن استاد(چن یوئن وو) او را به استاد (لی یاووسان) یعنی استاد ضربات سرعتی و

تند و تیز پا و سلاحهای سرد معرفی می کند. چان هونگ چهار سال شاگردی (لی یاووسان )را نمود و وقتیکه همه فنون سرعتی و

قفلهای مفصلی و پرتابهای مرگبار را آموخت توانست در کمتر از سه ساعت استاد خود را شکست دهد. هنگامیکه استاد (لی یاووسان)

دریافت که نمی تواند چیز بیشتری به او یاد بدهد او را به راهب چمن سبز – چوی فوک – معرفی کرد که سرآمد همه اساتید رزمی زمان

خود بود و فنون نرم و تنفسی و خالی از هرگونه اشتباه از صفات این استاد برجسته بود. چان پس از ده سال شاگردی این استاد باز هم

نتوانست به تمام نیروهای درونی تسلط پیدا کند و فقط توانست سی ثانیه زیر ضربات نرم استاد تحمل کند پس از دستور او اطاعت نمود و

شکست را پذیرفت این روایت نشان می دهد که آمیختگی تجربه رزمی و علم تنفس و نیروهای درونی از بهترین شکل های فنون رزمی است

که هر شخص حتی یک استاد متبحر رزمی به راحتی از بکارگیریتوامان آنها بر نمی آید.

 

در طول سالهای یادگیری چان هونگ سلاح های زیادی را فرا گرفت و فرم هایسنتی چوی لی فوت را پایه گذاری کرد(هنر رزمی که۱۲ روش

مبارزه سنتی و مدرن، ۵۲ نوع سلاح سرد، روشهای درگیری های نزدیک و دفاع شخصی به نوع مفصلی و پرتابی و حسی را در بردارد.)

چوی لی فوت در سال ۱۸۳۶ میلادی رسماً پایه گذاری و پس ازگذشت سالها با تجربیات اساتید مختلف و گذشتشش نسل رزمی به

استاد علی دانش یعنی نسل هفتم رسیده است.