تاریخچه هنرهای رزمی

تاریخ هنرهای رزمی به بیش از چهار هزار سال پیش برمی گردد زمانی که شخصی به نام (داروما تائیشی) اولین بذر هنرهای رزمی را در کوههای شائولین چین می کاشت. این شخص که به نام های (بودی دارما) یا (راهب تامو) نیز مشهور است فلسفه خودسازی و درون گرایی را با هنر ایجاد قدرت فیزیکی همراه کرد به طوریکه بعد از سالها هنر رزمی به شکل امروزی در آمده است. تمامی هنرهای رزمی از فنون شرق آسیا تا تکنیکهای اروپا و آمریکا نشات گرفته از این آئین شدند. (همانند: تکواندو کره – کاراته ژاپن – ووشو چین و چوی لی فوت هنگ کنگ )