بیوگرافی استاد علی دانش

استاد علی دانش بیش از ۱۷ سال است که ریاست کنفدراسیون آسیا از مهمترین قاره ها در جهان همان مهد هنرهای رزمی را عهده دار است.

اندیشه پویا، مدیریت خلاق و جوان به همراه توان بالای فنی ایشان باعث شده است که بزرگان رزمی چوی لی فوت او را به ریاست فدراسیون

آسیایی برگزینند و در هیئت رئیسه ی فدراسیون جهانی این تشکیلات به منظور همگانی شدن این هنر رزمی بی نقص و تکامل یافته رای به

مدیریت ایشان داده شود ودر فوریه سال (۲۰۰۵) رسما به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون جهانی این رشته برگزیده گردید.

ایشان دارای مدرک دکترای:کایروپراکتیک ورزشی و  طب سوزنی و همچنین مدارک مربیگری بین المللی در رشته های مختلف رزمی و

همچنین متخصص در فنون هنرهای رزمی است و اکنون فعالیت سی ساله ی حرفه ای رزمی را پشت سر گذاشته است و بر مسندکرسی ریاست

هیئت رئیسه اتحادیه بین المللی هنرهای رزمی و هیئت رئیسه فدراسیون جهانی چوی لی فوت تکیه دارد. که با این انتخاب و طی پیگیریهای مکرر

استاد دانش فدراسیون جهانی چوی لی فوت به عضویت سازمان ورزش بین الملل (ICSSPE)  تحت پوشش سازمان ملل  درآمده است.

۹۶ کشور زیر مجموعه ی تشکیلات پرقدرت اوست.ایشان دارای کرسی های بین المللی با عنوانهای زیر می باشد:

 • عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی چوی لی فوت
 • عضو هیئت رئیسه اتحادیه بین المللی هنرهای رزمی
 • ریاست فدراسیون آسیایی چوی لی فوت
 • عضو رسمی سازمان بین المللی علم ورزش و تربیت بدنی
 • عضو رسمی فدراسیون بین المللی ماساژ
 • عضو رسمی فدراسیون جهانی اتحادیه هنرهای رزمی
 • عضو رسمی سازمان رزمی کاران حرفه ای جهان
 • عضو رسمی انجمن اساتید هنرهای رزمی
 • عضو رسمی شورای عالی پنج قاره فدراسیون بین المللی چوی لی فوت
 • عضو رسمی هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی کونگ فو
 • عضو رسمی سازمان بادی گاردهای جهان
 • عضو رسمی در کالج (چین وو) آمریکا
 • عضو رسمی فدراسیون بین المللی کایروپراکتیک ورزشی